Hjem

 

ReWire

Alternativ Psykosensorisk Terapi

 

 • Traumer
 • Fobier
 • Stress
 • Kroniske smerter
 • Prestasjonsangst
 • Vanskelige følelser
 • Begrensende tanker
 • Vanskelige relasjoner

 

 

 

Du trenger ikke fortelle meg om hendelser eller ting fra eget liv om du ikke ønsker.

Avhengig av hvilken utfordring du kommer med bruker jeg blandt annet

 

 

 • Reaktivering (bringe følelsen eller minnet til bevisstheten noen sekunder)
 • Distraksjoner (nynning, telling, prate om vær og vind osv)
 • Terapautisk berøring (skuldre, håndflater, kinn og underarmer. Kan utføres av klienten selv om ønsket)
 • Bilateral stimulering (aktivere høyre og venstre side av kroppen og krysse midtlinjen)
 • Introdusere en mental mis-match
 • Manuell muskeltesting (brukes for å identifisere stress og skille hva som er sant og ikke for deg)
 • Identifisere eventuelle bevisste eller ubevisste fordeler ved å opprettholde utfordringen du ønsker å bli kvitt
 • Visualisering

Loven om tiltrekning fra et psykologisk perspektiv

 

Hørt om "Law of Attraction"? Hva om vi ser det fra et psykologisk perspektiv?

Livet du lever nå er i stor grad et resultat av dine overbevisninger, tidligere erfaringer og det du har lært om deg selv og verden rundt deg.

Dersom vi endrer måten du reagerer følelsesmessig på tidligere hendelser og dine tanker om deg selv og verden, kan livet ditt endre seg på tilsynelatende "magisk" vis. Det er ikke magi, det er psykologi, men ikke desto mindre magisk!

 

 

PSYKOSENSORISK TERAPI

 

Terapi hvor vi bruker bla. terapautisk berøring og distraksjon for å endre negative følelser og reaksjonsmønstre knyttet til minner, situasjoner eller om man bærer på negative følelser man ikke nødvendigvis vet hvor stammer fra.

Svært skånsom teknikk ved vonde minner, traumer, fobier og negative følelser

Den terapautiske berøringen kan du som klient utføre selv, derfor er dette en terapi som fungerer godt via Skype.

 

PSYCH-K

 

For de som har hørt om, eller lest bøker av Dr. Bruce Lipton PhD, er dette teknikker han selv bruker for å endre tanker, følelser, persepsjon og for å redusere stress. Super teknikk for å implementere nye, hensiktsmessige overbevisninger og "sannheter".

 

The Psychology Of Change

 

PSYCH-K stress research

 

 

 

Dette er ikke coaching

 

.....det er teknikker som utføres under timen, og som har som mål å skape varig endring i følelser og tanker og dermed i dine handlinger og hvordan ditt liv utfolder seg.

Det er noen kriterier som må oppfylles for å lagre en ny læring eller endre en gammel læring som ikke lenger er hensiktsmessig.

 

Når man klarer å identifisere hvor "skoen trykker" og i tillegg oppfyller disse kriteriene, er min erfaring at denne nye læringer kan skje i løpet av minutter.

 

Etterpå opplever man ofte at man "ser" ting på en annen måte. Den følelsesmessige ladningen er borte, eller man rett og slett ikke skjønner hvor man hadde det problemet i utgangspunktet.

 

Minnene blir ikke endret, men følelsene rundt det og tankene man gjør seg om det endres.

 

Det er altså ikke noe du trenger å trene på. Du får heller ikke noen "hjemmelekser". Alt skjer under konsultasjonen.

 

 

Alternativ Psykosensorisk Terapi

Dette er alternative behandlingsformer og skal ikke erstatte medisinsk behandling eller utredning. Jeg verken diagnostiserer eller behandler noen form for fysisk eller psykisk sykdom. Ta kontakt med din fastlege om du har spørsmål eller bekymringer rundt din fysiske eller psykiske helse.

Copyright @ All Rights Reserved